» ویژگی های یک فرد دموکرات

ویژگی های یک فرد دموکرات

سی ویژگی یک فرد دموکرات

۱-در هیچ شرایطی به دیگری نمیگوید: شما اشتباه میکنید؛

۲-بلکه میگوید: دیدگاه های ما متفاوت است، بحث کنیم؛

۳-همه شهروندان، حق انسانی و قانونی اظهارنظر دارند؛

۴-ولی تصمیم سازی و تصمیم گیری تابع اظهار نظر تخصصی است؛

۵-برای رسیدن به یک نظر و دیدگاه، بسیار می پرسد و مطالعه میکند؛

۶-عموماً نمیگوید: نظر من درست است؛

۷-دیگران برای اظهارنظر نزد او، احساس امنیت میکنند؛

۸-نگرانِ پذیرفته شدن افکارش نیست؛

۹-با اطلاعات و استدلال جدید، حاضر است دیدگاهش را تغییر دهد؛

۱۰-بسیار تلاش میکند تا دیدگاههای متفاوت از خود را درک کند و خود را جای حامیان آنها بگذارد؛

۱۱-معتقد است سوابق خانوادگی، محیط رشد و شرایط اجتماعی- اقتصادی در شکل گیری دیدگاههای افراد، تعیین کننده است؛

۱۲-پشتِ سر فردی که نسبت به او دیدگاههای متفاوت دارد، غیبت نمیکند؛

۱۳-متناسب با مخاطب و حضار، دیدگاه خود را تغییر نمیدهد؛

۱۴-چون برای شکل گیری نظرات خود زحمت میکشد، عموماً از ثبات فکری (Consistency) برخوردار است؛

۱۵-دیدگاه افراد را در قالبِ (Context) بزرگترِ منافع و مصالح آنها هم ارزیابی میکند؛

۱۶-از به کارگیری الفاظ تند، افراطی و غیرمحترمانه پرهیز میکند؛

۱۷-آرام صحبت میکند؛

۱۸-در بحث، برخود تسلّط رفتاری دارد؛

۱۹-اگر به او حمله فکری شود، عصبانی نمیشود بلکه به رفتارِ استدلالی خود ادامه میدهد؛

۲۰-تواضع فکری او، مصنوعی نیست؛

۲۱-به فکر، اندیشه و دیدگاه، فرآیندی و تکاملی مینگرد؛

۲۲-اگر به ابعادِ یک دیدگاه مطمئن نباشد، سکوت میکند؛

۲۳-وقتی فردی دیدگاه خود را بیان میکند، با دقت به نظرات او گوش میکند؛

۲۴-حتی اگر با دیدگاه دیگری در تناقض بود، از او فاصله نمیگیرد؛

۲۵-از واژگان نسبی فراوان استفاده میکند: شاید، ممکن است، احتمال دارد، تصور میکنم؛

۲۶-معتقد است بین دموکرات بودن و اعتمادِ به نفس رابطه مستقیمی وجود دارد؛

۲۷-بعضاً میگوید: نظری ندارم. به اندازه کافی مطالعه ندارم؛

۲۸-نسبت به دیدگاه خود تعصب ندارد. حاضر است دیدگاه های او در معرض محک قرار گیرند؛

۲۹-اگر میگوید: از نظرات شما استفاده میکنیم، از بابِ عوام فریبی و نمایش نیست؛

۳۰-مهم ترین مبارزه او در زندگی، مبارزه با غرور فکری است.


دکتر محمود سریع القلم

فرم ارسال نظر


مطالب پیشنهادی از سراسر وب
آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین مطالب مجله


درج رپورتاژ آگهی در سرویس ارم بلاگ با 3 لینک فالو درج رپورتاژ آگهی در سرویس ارم بلاگ با 3 لینک فالو مشاهده